mobile search

 

Vejproblemer er blevet lettere at melde ind

Nu kræver det blot et par klik at komme i kontakt med Vejdirektoratets trafikcenter, hvis du har set noget på vejen, som andre trafikanter bør være opmærksomme på. Og du behøver ikke vide, præcis hvor du er. Det sørger en ny funktion i app’en Trafikinfo selv for at holde styr på.


En afrevet slidbane. En tabt sofa. Et væltet træ. Kun fantasien sætter grænser for, hvad danske trafikanter risikerer at møde af uventede forhindringer på kørebanen. Nu har Vejdirektoratet gjort det lettere at anmelde de trafikforstyrrende og potentielt farlige genstande, så de hurtigere kan blive fjernet.


Det er sket med tilføjelsen af en såkaldt akutmelding-funktion i direktoratets app Trafikinfo. Her er det blevet muligt at slå en opkaldsfunktion til, som dels ringer op til Vejdirektoratets døgnbemandede trafikcenter, dels afsender en melding med GPS-koordinater og kørselsretning. På den måde slipper trafikanterne for at skulle spekulere på, hvor den tabte genstand egentlig befinder sig, samtidig med at de let får kontakt til en medarbejder i trafikcenteret. 
 

Illustration: Ford.


Hos Vejdirektoratet har afdelingsleder Stine Bendsen store forventninger til den nye funktion.


- Trafikanter, der ser en tabt sofa eller et uheld på vejene har ofte svært ved at fortælle os præcist, hvor de befinder sig. Det betyder så, at det kan tage lidt tid, inden vi får helt styr på, hvor vi skal sende beredskabet til for at fjerne det, der er til fare for alle trafikanter, siger hun.


Vejdirektoratet overvåger i forvejen de såkaldte statsveje, det vil sige motorveje, en række hovedlandeveje og mange af landets broer, i døgndrift alle årets dage. Alligevel vil lettere adgang til at lave akutte indmeldinger fra trafikanterne blive et vigtigt redskab i arbejdet med at sikre fremkommelighed og sikkerhed på vejene, forudser Stine Bendsen.


-  Vi har næsten 4.000 km statsveje i Danmark. Her bevæger trafikanterne sig hele tiden rundt, og derfor er de ofte de allerbedste til hurtigt at opdage, når der pludseligt opstår behov for akut at rydde op, hvis der er opstået en potentielt trafikfarlig situation på vejen. Så jo mere hjælp vi får fra trafikanterne, desto hurtigere kan vi rydde op og sørge for, at alle igen kommer frem uden unødige forsinkelser, siger hun.


Det bedste, du kan gøre for at undgå ubehagelige overraskelser på vejen, er selvfølgelig at være fuldt opmærksom på kørslen hele tiden. Men den nyeste teknologi kan også hjælpe til. For eksempel i Ford Transit Custom, som kan leveres med sikkerhedssystemet Roll Stability Control. Det overvåger bilen, registrerer farlige køreforhold og udløser stabilitetsprogrammet ESP for at kompensere, regulere hastigheden og genetablere bilens stabilitet. Roll Stability Control kan være en hjælp, hvis du for eksempel har været nødt til at foretage en undvigemanøvre for at undgå at ramme en genstand på vejen.


Vejdirektoratet er selvfølgelig opmærksom på, at brug af mobile enheder og tjenester under kørslen kan udgøre en risiko og fremhæver, at det skal ske sikkerhedsmæssigt forsvarligt, det vil sige uden at det går ud over opmærksomheden på kørslen.

Ud over den nye akutmelding-funktion indeholder app’en Trafikinfo fortsat sit kendte overblik over den aktuelle trafiksituation og vejarbejder i hele landet samt mulighed for at kigge på trafikbilledet via live-billeder fra webkameraer langs vejnettet. Den findes i versioner til iOS- og Android-enheder og kan hentes gratis i App Store og Google Play.

Det er kun farlige situationer på statsvejnettet, den kan meldes ind via Trafikinfo-app’en. Vejdirektoratet anbefaler dog, at trafikanter melder ind, selv om de er i tvivl om, hvilken type vej der er tale om.

 

Trafikinfo i tal

  • 240.000 har downloadet app'en Trafikinfo.
  • 2.471.581 besøgte trafikinfo.dk i 2016.
  • 20-30 trafikanter ringer hver dag til Vejdirektoratet med akutte indmeldinger om farlige situationer på vejene.
  • 9000 gange om året sender Vejdirektoratet sit beredskab ud til trafikfarlige forhold på vejene.


Lagt online 28. April

Har du tips og tricks til varebiler, du gerne vil dele ud af? Måske har du en god historie, som fortjener at blive læst af andre varebilsbrugere? Eller har du andre forslag til Gulpladen.dk, ris eller ros? Så tøv ikke med at kontakte os enten på eller tlf.nr. + 45 3152 7549