mobile search

Læs her, hvilke krav der gælder for tilskud til handicapbil, og hvordan du kommer i gang med ansøgningen

Foto: Ford Motor Company

Tilskud til handicapbiler – sådan kommer du i gang

Hvilke krav skal opfyldes, før du kan få økonomisk støtte til køb af en handicapbil? Vi giver det hurtige overblik her.

 

Ifølge servicelovens §114 skal kommunerne yde økonomisk støtte til køb af handicapbiler for personer, som har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Funktionsnedsættelsen skal være så stor, at man er afhængig af bilen for at opnå eller fastholde arbejde, gennemføre uddannelse eller deltage i aktiviteter uden for hjemmet.

 

Så stor er støtten i 2016

 

Støtten gives som et rentefrit lån på op til 179.000 kr. (2016) til den billigst egnede bil.

 

Desuden kan man søge om et ekstra rente- og afdragsfrit lån, hvis der er behov for en større bil, end hvad der kan dækkes af 179.000 kr.

 

Endelig kan man under visse betingelser få støtte til automatgear på op til 24.899 kr. (2016).

 

Sådan ansøger du om tilskud

 

For at få tilskud til køb af handicapbil skal du i første omgang henvende dig til sagsbehandleren i kommunen.

 

I din ansøgning om tilskud bør du skrive, om du kan bruge offentlig transport eller egen bil for at komme frem og tilbage, samt beskrive dit samlede kørselsbehov. Det anbefaler Den Uvildige Konsulentordning for Handicappede, DUKH.

 

Derudover vil kommunen indhente oplysninger om din funktionsevne fra læger, sygehuse og andre instanser, ligesom der i mange tilfælde skal udføres en gangtest.

 

Kommunens vurdering af din ansøgning skal desuden ske ud fra en samlet vurdering af din situation, dvs. ikke kun funktionsnedsættelsens følger, men også dit kørselsbehov m.m.

 

Mulighed for afgiftsfritagelse

 

Samtidig med, at du søger om tilskud til køb af handicapbil, kan du søge om afgiftsfritagelse. Det betyder, at du har mulighed for at blive fritaget for at skulle betale vægtafgift, brændstofforbrugsafgift samt registreringsafgift.

 

For at blive godkendt til afgiftsfritagelse skal du opfylde betingelserne for at få tilskud til køb af handicapbil - også selv om der ikke er blevet ydet lån til bilen.

 

Læs mere om støtte og tilskud til køb af bil

 

Lagt online 6. oktober 2016

Har du tips og tricks til varebiler, du gerne vil dele ud af? Måske har du en god historie, som fortjener at blive læst af andre varebilsbrugere? Eller har du andre forslag til Gulpladen.dk, ris eller ros? Så tøv ikke med at kontakte os enten på eller tlf.nr. + 45 3152 7549